Redegørelse om påbud til Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger om opgørelse af hensættelser til solvens

Med julebrevet af 20. december 2018 indledte Finanstilsynet en temaundersøgelse af livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers værdiansættelse af forsikringshensættelser til solvens.

Finanstilsynet har som led i denne undersøgelse konstateret, at Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (herefter PJD) aktuelt ikke opgør hensættelser til solvensformål i overensstemmelse med reglerne for værdiansættelse af de forsikringsmæssige hensættelser i Solvens II.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet PJD påbud om at opgøre hensættelserne til solvens i overensstemmelse med de gældende principper i Solvens II-reguleringen. PJD har fået frist til ultimo 2022 til at komme på plads.