Redegørelse om inspektion i Kruså Servicecenter ApS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i maj 2019 på inspektion i Kruså Servicecenter ApS.

Inspektionen omfattede virksomhedens valutavekslingsvirksomhed og havde til formål at undersøge, om virksomheden overholdt reglerne på hvidvaskområdet. Der blev ud fra en risikobaseret tilgang særligt fokuseret på virksomhedens kundekendskab til dens kunder samt virksomhedens undersøgelses- og underretningspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling i medfør af § 41 i hvidvaskloven. Virksomheden, der ligger ved den dansk/tyske grænseovergang i Kruså, tilbyder valutaveksling til private kunder og virksomhedskunder samtidig med, at virksomheden driver et autoværksted. 

Virksomheden har tre ansatte inklusive direktøren, herunder to på fuld tid. Virksomheden har få erhvervskunder, der til gengæld er faste forretningsforbindelser.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering har baggrund i vurderingen af den iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed. 

Virksomheden får et påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og dokumenteres.