Redegørelse om inspektion i Digital Easy ApS (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i april 2020 på inspektion i Digital Easy ApS. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer herunder overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden tilbyder veksling mellem Bitcoin og danske kroner til både privat- og virksomhedskunder. Virksomheden er beliggende i Københavns Lufthavn og tilbyder udelukkende sine kunder vekslingsservice fra virksomhedens forretningslokaler. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden modtager kontanter i forbindelse med vekslingsydelsen. Virksomhedens forretningsmodel er imidlertid simpel, idet der udelukkende sker veksling mellem Bitcoin og danske kroner, virksomheden har desuden ikke distancekunder. Det indgår også i Finanstilsynets vurdering, at hver veksling er dokumenteret på Bitcoin’s blockchain, som er offentligt tilgængeligt. 

På baggrund af inspektionen har tre områder givet anledning til tilsynsreaktioner. 

Virksomheden får påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomhedens politik på hvidvaskområdet tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Endeligt får virksomheden påbud om at revidere en række forretningsgange, således at de angiver de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre.