Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Realkredit Danmark A/S

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelsen af kapitalgrundlag for Realkredit Danmark A/S. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2018.

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang instituttets ka-pitalopgørelse var i overensstemmelse med gældende regler.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.