86 resultater

 • Redegørelse om inspektion i Pensionskassen PenSam
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i perioden september-oktober 2016 på inspektion i Pensionskassen PenSam. På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.
 • Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i august-oktober 2017 på undersøgelse i DLR Kredit A/S. Undersøgelsen omfattede fonds-, funding- og likviditetsområdet samt dele af kreditområdet
 • Redegørelse om inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i januar og februar 2018 på inspektion i Danske Andelskassers Bank A/S. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i oktober/november 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.
 • Redegørelse om inspektion af likviditetsområdet i Nordea Danmark
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i december 2017 en inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB. Formålet med inspektionen var at vurdere ledelse og styring af filialens likviditetsrisiko med fokus på den daglige styring af penge-strømme i filialen samt på ledelse af likviditetsrisiko.
 • Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november/december 2017 på ordinær inspektion i Totalbanken A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september-oktober 2017 på inspektion i Den Jyske Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i februar/marts 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.
 • Redegørelse om inspektion i Stadil Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2017 på inspektion i Stadil Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse.
 • Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank – overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Ekspres Bank konstateret, at banken pr. 3. kvartal 2017 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Langå Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s. Undersøgelsen omfattede områderne ledelse og revision, koncernforhold, outsourcing, operationel risiko og kredit.
 • Redegørelse om påbud til Alpha Insurance A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i en inspektion i Alpha Insurance A/S påbudt selskabet at forhøje selskabets samlede udiskonterede bruttoerstatningshensættelse eksklusiv skadebehandlingsomkostninger pr. 31. december 2016 på arbejdsskadeforsikringer i Norge med mindst 277 mio. norske kroner svarende til 227 mio. danske kroner.
 • Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober-november 2017 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober - december 2017 på ordinær inspektion i Østjydsk Bank A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (svenske ejendomsudlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Danske Bank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende kunder med erhvervsejendomme i Sverige.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S (kreditstyring af udlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Merkur Andelskasse
  Emne:
  2018, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har i perioden maj og juni 2018 gennemført en inspektion i Merkur Andelskasse. Det var en opfølgningsinspektion i forlængelse af den seneste inspektion i andelskassen i 2017.
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (lån til køb af ejerbolig i vækstområder)
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Vurderinger
  Finanstilsynet gennemførte i februar og marts 2018 en inspektion af Danske Banks bevillinger af nye lån til privatkunders køb af ejerboliger i vækstområder. Inspektionen var et led i en temaundersøgelse af seks store bankers bevillinger i andet og tredje kvartal 2017.
 • Fondsmæglerselskabers periodiske oversigter
  Emne:
  2018, Vurderinger, Fondsmæglerselskaber
  Finanstilsynet har i 2017 gennemgået 13 udvalgte fondsmæglerselskabers periodiske oversigter til detailkunder i forbindelse med udøvelse af skønsmæssig porteføljepleje. Gennemgangen skete med henblik på at undersøge, om oversigterne levede op til kravene i den dagældende bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.
 • Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (fælles funding)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet foretog i juni 2018 en inspektion af fælles funding området i Jyske Bank A/S. Undersøgelsen omfattede en gennemgang af Jyske Banks fælles funding med et realkreditinstitut med fokus på overholdelse af reglerne om placering, kontrol af adskillelse og afregning af indkomne betalinger ved fælles funding.