40 resultater

 • Redegørelse om inspektion i BRFkredit a/s
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i BRFkredit a/s. Undersøgelsen omfattede områderne ledelse og revision, koncernforhold, outsourcing, operationel risiko og kredit.
 • Redegørelse om påbud til Alpha Insurance A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i en inspektion i Alpha Insurance A/S påbudt selskabet at forhøje selskabets samlede udiskonterede bruttoerstatningshensættelse eksklusiv skadebehandlingsomkostninger pr. 31. december 2016 på arbejdsskadeforsikringer i Norge med mindst 277 mio. norske kroner svarende til 227 mio. danske kroner.
 • Redegørelse om IT-inspektion i Nets Danmark A/S (opfølgning på væsentlige observationer fra IT-inspektionen i 2014)
  Emne:
  2018, Betalingstjeneste- og e-pengeomraadet, Vurderinger, IT-inspektion
  Finanstilsynet har i januar-februar 2017 gennemført en inspektion i Nets Danmark A/S (efterfølgende Nets) af en række forhold vedrørende virksomhedens IT-anvendelse. Inspektionen var en opfølgning på de væsentligste observationer ved IT-inspektionen i 2014.
 • Redegørelse om inspektion i Totalkredit A/S (kreditstyring af udlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Realkreditinstitutter
  Finanstilsynet var i december 2017 på inspektion (funktionsundersøgelse) i Totalkredit A/S.
 • Redegørelse om risikooplysning til Stadil Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Stadil Sparekasse konstateret, at sparekassen pr. ultimo 2017 overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst.
 • Redegørelse om IT-inspektion i PFA
  Emne:
  2018, Forsikring og pension, Vurderinger, IT-inspektion
  Finanstilsynet gennemførte i perioden fra august 2017 til september 2017 en IT-inspektion i PFA A/S (efterfølgende PFA).
 • Redegørelse om inspektion i Lollands Bank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november 2017 på inspektion i Lollands Bank. Inspektionen var en opfølgning på seneste inspektion i februar/marts 2016, og gennemgangen omfattede kreditområdet samt bankens faktiske solvens og solvensbehov.
 • Redegørelse om inspektion i Østjydsk Bank A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober - december 2017 på ordinær inspektion i Østjydsk Bank A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko
 • Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (svenske ejendomsudlån)
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på inspektion i Danske Bank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed og praksis ved bevilling af udlån til nye eller eksisterende kunder med erhvervsejendomme i Sverige.
 • Redegørelse om inspektion i Den Jyske Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september-oktober 2017 på inspektion i Den Jyske Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank – overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Ekspres Bank konstateret, at banken pr. 3. kvartal 2017 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om risikooplysning til Langå Sparekasse
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Vurderinger
  Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Langå Sparekasse konstateret, at sparekassen overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.
 • Redegørelse om inspektion i Stadil Sparekasse
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i september 2017 på inspektion i Stadil Sparekasse. Inspektionen var en ordinær undersøgelse.
 • Redegørelse om inspektion i GF Forsikring A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i maj 2017 på ordinær inspektion i GF Forsikring A/S.
 • Redegørelse om inspektion i Andelskassen Oikos
  Emne:
  Vurderinger, 2018
  Finanstilsynet var i december 2016 - januar 2017 på inspektion i Andelskassen Oikos. Inspektionen var en opfølgningsundersøgelse på Finanstilsynets seneste inspektion i 2015. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om opfølgningsundersøgelse i Danske Bank A/S (hvidvaskområdet)
  Emne:
  2018, Vurderinger, Hvidvaskområdet
  Finanstilsynet var i oktober 2017 på opfølgningsundersøgelse i Danske Bank. Formålet med undersøgelsen var at vurdere bankens efterlevelse af Finanstilsynets påbud på hvidvaskområdet fra marts 2016.
 • Redegørelse om inspektion i Totalbanken A/S
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i november/december 2017 på ordinær inspektion i Totalbanken A/S. Alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt vægt på de områder, der har den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i oktober-november 2017 på inspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.
 • Redegørelse om inspektion i Pensionskassen PenSam
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet var i perioden september-oktober 2016 på inspektion i Pensionskassen PenSam. På inspektionen blev pensionskassens væsentligste områder gennemgået med fokus på forretningsmodellen og med størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. ledelse og organisation, investeringer, risikostyring, solvensforhold, forsikringsforretning og outsourcing.
 • Redegørelse om inspektion af likviditetsområdet i Nordea Danmark
  Emne:
  2018, Vurderinger
  Finanstilsynet foretog i december 2017 en inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB. Formålet med inspektionen var at vurdere ledelse og styring af filialens likviditetsrisiko med fokus på den daglige styring af penge-strømme i filialen samt på ledelse af likviditetsrisiko.