IFRS 9 overgangsordning for kapitalopgørelse

For at afbøde den potentielle negative virkning på institutternes kapitalgrundlag af implementeringen af IFRS 9 har EU vedtaget en overgangsordning i EU forordning nr. 2395/2017 om ændring af EU Forordning nr. 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR) og indsat artikel 473a. Bestemmelsen er gældende fra og med den 1. januar 2018.

Kontakt

Faglig support

Kathrine Halmøe Schjødt
+45 33 55 82 34
khs@ftnet.dk

Denne orientering er i særlig grad relevant for penge- og realkreditinstitutter og kan være relevant fondsmæglerselskaber, der er omfattet af CRR.

 

Se orientering om overgangsordningen, indberetningskrav og oplysningskrav her.

 

EU forordning 2395/2017 på dansk og engelsk kan findes her.

 

EBA’s retningslinjer for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a  i CRR kan findes her på dansk og her på engelsk.