Flere oplysninger om sagsbehandling

Finanstilsynet behandler sager indenfor en lang række områder. Der er derfor oprettet en række temasider på Finanstilsynets hjemmeside og flere hotlines, som du kan ringe til. Det kan du læse om her.

4.1. www.finanstilsynet.dk
På Finanstilsynets hjemmeside kan du finde de regler, som Finanstilsynet påser overholdelse af, og de afgørelser og politianmeldelser, som Finanstilsynet har offentliggjort.

4.2. Hotlines
Du er velkommen til at kontakte en af Finanstilsynets hotlines, hvis du har spørgsmål: 

4.3. Vejledning
Finanstilsynets hjemmeside indeholder en række temasider, hvor du kan finde oplysninger om diverse regler mv. Der er også en lovsamling på hjemmesiden med de regler, som Finanstilsynet påser overholdelse af.

Du er velkommen til at kontakte Finanstilsynet telefonisk, via e-mail eller brev, hvis du har brug for uformel vejledning. Vejledning kan også i nogle tilfælde ske på et møde. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal tale med, så ring til Finanstilsynets hovednummer.

Du kan kun modtage vejledning på baggrund af de oplysninger, som du selv giver Finanstilsynet. Du skal også være opmærksom på, at Finanstilsynet ikke kan yde rådgivning, altså f.eks. hjælpe med sammensætning af forretningsideer og -koncepter mv. Hvis der ikke er kompetencer i din virksomhed til at udarbejde disse, må I søge rådgivning andetsteds.