Redegørelse om påbud til ETU Forsikring A/S om at udarbejde en genoprettelsesplan

ETU Forsikring A/S (selskabet eller ETU) meddelte den 15. februar 2024 Finanstilsynet, at selskabet havde opgjort solvensdækningen pr. 31. december 2023 til 99 pct. og dermed brød med selskabets solvenskapitalkrav. Solvensdækningen skal ifølge § 154, stk. 1, i Lov om Forsikringsvirksomhed være på mindst 100 pct.

ETU har oplyst, at det især er skadesforløb på ejerskifteforsikringer, der betyder, at selskabet ikke er i stand til at overholde lovgivningens krav til solvenskapitalkravet. Som konsekvens heraf har selskabet den 20. februar 2024 gennemført stop for tegning af ejerskifteforsikringer.

Finanstilsynet har på den baggrund påbudt selskabet at udarbejde en genoprettelsesplan[1]. Selskabet har frist til den 15. april 2024 til at udarbejde genoprettelsesplanen, der skal godkendes af Finanstilsynet. Planen for genoprettelse skal føre til, at solvenskapitalkravet opfyldes senest seks måneder efter, at selskabet konstaterede den manglende opfyldelse heraf. Finanstilsynet kan forlænge denne frist med tre måneder én gang, hvis selskabet kan sandsynliggøre, at det vil blive i stand til at opfylde solvenskapitalkravet med en forlængelse af fristen.

[1] § 223, stk. 1, i Lov om Forsikringsvirksomhed