Redegørelse om påbud til Demetra Fondsmæglerselskab A/S om vildledende markedsføring

Demetra Fondsmæglerselskab A/S har markedsført Demetra KL, som er en afdeling af en dansk UCITS, med oplysninger om afkast på en måde, der er vildledende. Markedsføringen giver desuden ikke et balanceret billede af fordele og risici ved at investere i afdelingen.

Demetra Fondsmæglerselskabs hjemmeside indeholder oplysninger om, hvad afkastet for afdelingen ville have været, hvis afdelingens investeringsstrategi havde været anvendt i perioden 1992 til 2012. Virksomheden angiver, at afkastet ved strategien var 8,98 pct. i perioden 1992 til 2012. Virksomheden angiver ikke det faktiske afkast i de senere år. Det faktiske afkast de seneste fem år var -6,43 pct. (pr. september 2023). Virksomheden angiver heller ikke det forventede afkast, som fremgår af dokumentet med central information (KID). Det forventede gennemsnitlige årlige afkast ifølge KID er -2 pct. for den anbefalede investeringsperiode på 7 år.

Desuden bliver fordelene ved afdelingen på hjemmesiden fremhævet, uden at risici er tydeligt angivet.

En virksomhed, der viser udviklingen af et historisk faktisk eller simuleret afkast, skal vise udviklingen frem til i dag. En virksomhed skal samtidig oplyse om det forventede afkast i KID. Ved oplysning om fordele ved at investere skal virksomheden samtidig oplyse om risici. 

Ved alene at vise et historisk faktisk eller simuleret afkast i en udvalgt, afgrænset historisk periode og ikke at oplyse om oplysningerne om afkast i KID, er der en risiko for, at investorer træffer en investeringsbeslutning på baggrund af utilstrækkelige eller vildledende oplysninger om afkastet.

Finanstilsynet har derfor påbudt Demetra Fondsmæglerselskab at sikre, at oplysningerne i markedsføringsmaterialet om den historiske udvikling af Demetra KL ikke er vildledende og ikke mindsker betydningen af oplysningerne om afkast i dokumentet med central information. Finanstilsynet har desuden påbudt selskabet at sikre, at markedsføringsmaterialet for Demetra KL indeholder en reel og tydelig angivelse af relevante risici.