Påbud til APC Forsikringsmæglere for overtrædelse af lov om forsikringsformidling og bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører

APC Forsikringsmæglere får tre påbud af Finanstilsynet. Mæglerselskabet har ikke oplyst private kunder tydeligt om prisen på rådgivning. Desuden har selskabet hverken dokumenteret kundernes behov eller rådgivet ordentligt.

APC Forsikringsmæglere får påbud om at;

  • at sikre at beregningen af vederlag er beskrevet i aftalen med kunden på en tydelig og forståelig måde, så kunden kan danne sig et overblik over de omkostninger, som er forbundet med at være betjent af APC, jf. § 5 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • at fastlægge kundens krav og behov på baggrund af oplysninger fra kunden, inden en forsikringsaftale indgås, samt at sikre behørig dokumentation herfor, jf. § 20 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.
  • i forbindelse med rådgivning, og inden en forsikringsaftale indgås, at give kunden en individuel anbefaling samt redegøre for, hvorfor det pågældende produkt bedst opfylder kundens forsikringskrav og –behov, jf. § 16, stk. 1, nr. 5, i lov om forsikringsformidling og § 21 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører.