Påbud til PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) for manglende opfyldelse af reglerne om investeringsanbefalinger

Finanstilsynet har den 15. september 2020 meddelt et påbud til PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) for ikke at efterleve kravene til investeringsanbefalinger i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet påbyder, at PilliousDK ApS (tidligere SIporto ApS) hurtigst muligt og senest inden tre måneder fra d.d. skal udarbejde og offentliggøre analyser, som sikrer, at kravene i MAR art. 20 og delegerede forordning (EU) 2016/958 art. 2-6 overholdes.

Læs hele afgørelsen: Påbud - manglende overholdelse af krav til investeringsanbefalinger