Bøde vedtaget for overtrædelse af lov om betalinger

Den 25. marts 2020 politianmeldte Finanstilsynet TMF Denmark A/S for overtrædelse af lov om betalinger. TMF Denmark A/S har vedtaget et bødeforlæg på 500.000 kr.

Finanstilsynet anmeldte TMF Danmark A/S for at have udøvet pengeoverførselsvirksomhed uden tilladelse i strid med § 3 i lov om betalinger i forbindelse med, at virksomheden udbød skatte- og lønudbetalingstjenester for udenlandske virksomheder til betalingsmodtagere i Danmark.

TMF Denmark A/S har valgt at vedtage et bødeforlæg på 500.000 kr. for overtrædelse af lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 om betalinger (betalingsloven) § 152, stk. 1, jf. stk. 5, jf. § 3, jf. § 9, jf. bilag 1, nr. 6, jf. § 7, nr. 22, (tidligere lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester med senere ændringer (betalingstjenesteloven)) § 107, stk. 1, jf. stk. 6, jf. § 2, jf. § 7, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 6, jf. § 6, nr. 10.

Sagen er behandlet af SØIK.

Dette resumé er offentliggjort i medfør af § 138, stk. 3, i lov om betalinger.

Se nærmere om politianmeldelsen