Frifindende dom– Københavns Byret – Small Cap Danmark A/S

Frifindende dom i forlængelse af politianmeldelse af Small Cap Danmark A/S af 14. juni 2011 for markedsmanipulation

Københavns Byret har den 28. februar 2017 afsagt dom i sagen. Der var rejst tiltale mod SmallCap Danmark A/S, Investeringsforeningen SmallCap Danmark og Porteføljeselskab A/S for overtrædelse af forbuddet mod markedsmanipulation i forbindelse med aktiehandler foretaget i de sidste handelsdage i 2009 og 2010.

 

Københavns Byret fandt ikke, at anklagemyndigheden havde godtgjort, hverken at de tiltalte havde et incitament, motiv, eller en hensigt til at manipulere kursen på de pågældende aktier ved at give vildledende signaler om udbud af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne og sikre, at de lå på et unormalt eller kunstigt niveau. Retten finder ikke, at anklagemyndigheden havde ført det til domfældelse nødvendige bevis for, at de tiltaltes dispositioner var egnet til at manipulere kursen på de pågældende akter ved at give vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktier og sikre, at de lå på et unormalt eller kunstigt niveau.