Administrativt bødeforelæg – Jyske Bank A/S

Lov om værdipapirhandel m.v. § 33, stk. 2. pkt. 1

Jyske Bank A/S har den 5. december 2016 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 40.000 kr. tildelt af Finanstilsynet for ikke at have indberettet en større mængde handler foretaget på Nasdaq Copenhagen A/S. Med den manglende indberetning har Jyske Bank A/S overtrådt pligten til at indberette transaktioner i værdipapirer til Finanstilsynet, jf. § 33, stk. 2, i lov nr. 1503 af 2. december 2015 om værdipapirhandel m.v. Finanstilsynet finder, at det er en skærpende omstændighed, at Jyske Bank A/S vedtog et administrativt bødeforelæg i august 2015 for en lignende overtrædelse. Det er

Finanstilsynets opfattelse, at Jyske Bank A/S ikke har foretaget en korrekt rettelse af de tidligere mangler, og at Jysk Bank A/S i sin egenkontrol af data ikke har konstateret disse mangler.

Bødestørrelsen er beregnet på baggrund af, at der er tale om en tredjegangsovertrædelse af § 33, stk. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.