Afgørelse om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden i Boliga Gruppen A/S

Finanstilsynet og tilbudsgiverne i Boliga Gruppen A/S ved repræsentation fra Mazanti – Andersen advokatpartnerselskab er den 19. maj 2021 blevet enige om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument senest 4 uger efter tilbudspligtens indtræden jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud. Dispensationen medfører, at tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest 10 uger efter meddelelse om pligtens indtræden

På vegne af sine klienter (tilbudsgiverne) er Mazanti-Andersen ved Mette Steenstrup og Finanstilsynet den 19. maj 2021 blevet enige om dispensation fra pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud til aktionærerne i Boliga Gruppen A/S (Boliga) hurtigst muligt og senest 4 uger efter pligtens indtræden, jf. § 33 i overtagelsesbekendtgørelsen.

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om et særligt tilfælde, da pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud til minoritetsaktionærerne er indtrådt i 2015 og tilbudsdokumentet fremsættes i 2021. Finanstilsynet dispenserer derfor fra tilbudspligten, således at fristen forlænges med 6 uger, så tilbudsdokumentet skal offentliggøres senest 10 uger efter pligtens indtræden. 

Læs hele afgørelsen