Afgørelse Vester Exchange ApS

Finanstilsynet har den 30. april 2020 truffet afgørelse om afslag på Vester Exchanges ApS’ genansøgning om begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester her i landet, jf. § 51 i lovbekendtgørelse nr. 1024 af 3. oktober 2019 om betalinger (herefter ”lov om betalinger”).

Virksomheden har kunnet fortsætte med at udbyde betalingstjenester uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomheden var registreret hos Finanstilsynet pr. 10. januar 2014, og idet virksomheden indsendte genansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 13. januar 2019.

På baggrund af nærværende afgørelse skal virksomheden herefter den 30. april 2020 ophøre med at udbyde betalingstjenester.

Læs hele afgørelsen: Afslag på genansøgning om tilladelse til at Vester Exchange ApS kan udbyde betalingstjenester