Afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for BankNordik

Finanstilsynet har den 26. november 2019 truffet afgørelse om krav til nedskrivningsegnede passiver for BankNordik i medfør af § 266, stk. 1, i bekendtgørelse om anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed med senere ændring. Finanstilsynet fastsætter kravet til de nedskrivningsegnede passiver pr. 1. januar 2025 for BankNordik til 20,3 pct. af instituttets samlede forpligtelser og kapitalgrundlag. Det svarer til 30,5 pct. af de risikovægtede eksponeringer.

Afgørelsen kan læses her.

Principper for fastsættelse af krav til nedskrivningsegnede passiver for pengeinstitutter på Færøerne kan findes her.