Danske Banks opfølgning på Finanstilsynets afgørelse i Estland-sagen den 3. maj 2018

Finanstilsynet modtog den 29. juni 2018 bankens tilbagemelding med opfølgning på påbud og påtaler i afgørelsen om bankens ledelse og sty-ring i hvidvask-sagen i den estiske filial fra den 3. maj 2018.

For hvert påbud har bankens bestyrelse og direktion redegjort for, hvilke tiltag de har iværksat med henblik på at opfylde påbuddet. Som nævnt i afgørelsen fra 3. maj 2018 skal Intern revision orientere Finanstilsynet med relevant dokumentation, når Intern revision har taget stilling til, om påbuddene er efterlevet.

 

Læs hele afgørelsen: Danske Banks opfølgning på Finanstilsynets afgørelse i Estland-sagen den 3. maj 2018