Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter

Stresstest anvendes af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, fastsættelse af kapitalmålsætning og ansøgninger om kapitalindfrielser. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold.

Kontakt

Fuldmægtig

Simon Krogsgaard
61 93 07 00
sbk@ftnet.dk

Vejledningens primære målgruppe er små og mellemstore pengeinstitutter, der udarbejder makroøkonomiske stresstest. Dele af vejledningen kan også være relevant for de pengeinstitutter, som udfører mere simple stresstest eller følsomhedsanalyser. Vejledningen ændrer ikke på Finanstilsynets krav til, hvornår institutter skal udføre stresstest, i forhold til hvad der er gældende regler og praksis.

 

COVID-19-scenarie

COVID-19-pandemien har medført stor usikkerhed om udviklingen i dansk og international økonomi. Det er vigtigt, at dette også afspejles i pengeinstitutternes stresstest. Der er derfor udarbejdet et makroøkonomisk stress-scenarie, hvor effekterne af COVID-19-pandemien indgår. Institutterne skal anvende dette scenarie i forbindelse med blandt andet ansøgninger om kapitalindfrielser, jf. nedenstående notat om anvendelse af COVID-19-scenariet til stresstest formål.

 

I tillæg til ovenstående vejledning findes der herunder et værktøj i Excel med tilhørende vejledning, som nærmere beskriver Finanstilsynets tilgang til beregning af nedskrivninger for det enkelte institut i stressscenariet. Værktøjet indeholder resultater for både det sædvanlige stress-scenarie og det særlige COVID-19-scenarie.