Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter

Stresstest bruges af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, fastsættelse af kapitalmålsætning og ansøgninger om kapitalindfrielser. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold. Vejledningen har til formål at beskrive nogle tilgange og metoder, som institutterne bør overveje i forbindelse med udarbejdelsen af stresstest.

Kontakt

Specialkonsulent

Alexander Gross Karlsson
+45 41 93 35 67
akn@ftnet.dk

Vejledningens primære målgruppe er små og mellemstore pengeinstitutter, der udarbejder makroøkonomiske stresstest. Dele af vejledningen kan også være relevant for de pengeinstitutter, som udfører mere simple stresstest eller følsomhedsanalyser. Vejledningen ændrer ikke på Finanstilsynets krav til, hvornår institutter skal udføre stresstest, i forhold til hvad der er gældende regler og praksis.

Finanstilsynet har i samarbejde med Nationalbanken udarbejdet et makroøkonomisk stress-scenarie, som har karakter af en hård recession. Dette scenarie ligger til grund for de nedskrivningsniveauer, som indgår i Finanstilsynets stresstest-beregninger. Pengeinstitutter skal anvende stress-scenariet til ansøgninger om kapitalindfrielser og fastlæggelse af kapitalmålsætninger.

Nedenfor findes stresstestvejledning og nøgletal for det af Finanstilsynet fastlagte stress-scenarie:

Derudover findes herunder et Excel-værktøj med tilhørende vejledning, som nærmere beskriver Finanstilsynets tilgang til beregning af nedskrivninger for det enkelte institut i stress-scenariet. 

Ovenstående nedskrivningsværktøj finder ikke anvendelse for færøske og grønlandske pengeinstitutter, men institutterne kan bruge stresstestvejledningen, hvor relevant.