EU-dataindsamling 2016

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske banker - Danske Bank, Jyske Bank, Nykredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at fremme gennemsigtighed og åbenhed om den europæiske banksektors sundhedstilstand.

EBA har med dataindsamlingen indhentet en lang række oplysninger fra de 131 største europæiske banker, bl.a. om kapitalsammensætning, krediteksponeringer og statseksponeringer.

Dataindsamlingen er baseret på regnskabs- og kapitalposter opgjort ultimo 2015 og medio 2016.

 

Individuelle dataindberetninger