EU-dataindsamling efterår 2023

Herunder findes de individuelle data for de tre danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank og Nykredit – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamling.

Kontakt

Fuldmægtig

Johannes Flintholm
+45 51 14 72 88
jofl@ftnet.dk

Dataindsamlingen er iværksat af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at bidrage til transparens og markedsdisciplin på tværs af den europæiske banksektor. Der er tale om en regelmæssig øvelse, der udføres én gang om året. 

EBA har med dataindsamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år indeholder offentliggørelsen oplysninger om blandt andet kapitalsammensætning, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Data dækker perioden fra 30. september 2022 til 30. juni 2023 og er opgjort på koncernniveau.
Rapporterne kan tilgås via nedenstående links. 

Individuelle dataindberetninger  

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen kan tilgås her.