EU-dataindsamling efterår 2021

Herunder findes de individuelle dataindberetninger for de fire danske institutter – Danske Bank, Jyske Bank, Ny-kredit og Sydbank – der har deltaget i den fælleseuropæiske dataindsamlingsøvelse.

Dataindsamlingen er iværksat af den europæiske banktilsynsmyndighed (EBA) og har til formål at øge transparensen og bidrage til markedsdisciplinen på tværs af den europæiske banksektor. Øvelsen er ordinær, men der er fortsat fokus på at belyse betydningen af COVID-19 for den europæiske banksektor.

EBA har med datasamlingen offentliggjort en lang række oplysninger fra de godt 120 deltagende banker. Som de foregående år dækker øvelsen kapitalsammensætning, profitabilitet, finansielle aktiver, risikoeksponeringer, statseksponeringer og aktivkvalitet.

Offentliggørelsen omfatter oplysninger pr. 31. marts 2021 og 30. juni 2021.

Tallene er opgjort på koncernniveau.

Individuelle dataindberetninger

EBA’s hjemmeside om dataindsamlingen