Liste over bilag

Her på siden findes direkte links til de mest brugte bilag. Finanstilsynets praksis fremgår af bilagene, hvor den er skrevet med skråskrift. I Finanstilsynets praksis er der taget højde for ESMAs retningslinjer, Q&As og CESR anbefalinger. For de resterende bilag henvises til den delegerede forordning(EU) 2019/980. Bilagene i den delegerede forordning er opbygget i del A-E.

Del A: registreringsdokumenter

Del B: værdipapirnoter

  Del C: yderligere oplysninger, som skal indgå i prospektet

Del D: EU-vækstprospektet

Del E: øvrige oplysningskategorier

Vær opmærksom på, at hvis prospektet ikke følger forordningen slavisk, skal bilagene også bruges som krydsreferenceliste. Krydsreferencelisten skal til hver en tid være opdateret med side -og linjetal. Indholdskravene til resuméet er direkte reguleret i forordningens art. 7.

De mest brugte bilag

Bilag 1: Registreringsdokument for værdipapirer, der er kapitalandele

Bilag 11: Værdipapirnote for værdipapirer, der er kapitalandele eller enheder udstedt af institutter for kollektiv investering af den lukkede type

Bilag 20: Proformaoplysninger