Godkendte prospekter

I henholdtil prospektforordningen art. 21, stk. 5 offentliggør Finanstilsynet løbende på sin hjemmeside en liste over de prospekter, som er godkendt indenfor de seneste 12 måneder.

Fra den 1. november 2007 bliver listen over godkendte prospekter offentliggjort via Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser, OASM.

Se liste over godkendte prospekter

Indtil 3. januar 2018 godkendte Finanstilsynet prospekter for offentlige udbud mellem 1 mio. euro og 5 mio. euro af visse værdipapirer. Reglerne om de såkaldte ”små prospekter” ophørte med ikrafttræden af kapitalmarkedsloven.

Se historisk liste over godkendte prospekter

Se endvidere notatet om praktisk information.