Redegørelse om undersøgelse af Saxo Bank A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Saxo Bank A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

Risikovurdering og sammenfatning

Saxo Bank er en global investeringsbank med en stor international tilstedeværelse. Banken er specialiseret i online handel og investering på de internationale kapitalmarkeder via bankens online handelsplatforme. Banken tilbyder handel med blandt andet valuta, aktier, CFD’er, optioner, futures, ETF’er og obligationer. 

I 2019 overtog banken den hollandske investeringsbank BinckBank, der ligesom banken tilbyder investeringsløsninger til investorer gennem investeringsplatforme. BinckBank har udover selskabet i Holland datterselskaber i Frankrig, Belgien og Italien, som banken ligeledes har overtaget. 

Banken har mange kundeforhold, som er tilknyttet Rusland og Belarus, ligesom at banken har mange transaktioner fra Danmark til Rusland og Belarus. Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.