Redegørelse om undersøgelse af Nykredit A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Nykredit A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

Risikovurdering og sammenfatning

Nykredit er en større bank med grænseoverskridende transaktioner og investeringsaktiviteter i udlandet. Banken har en række kundeforhold, som er tilknyttet Rusland og Belarus, ligesom at banken foretager transaktioner til disse lande.  

Bankens internationale karakter medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har en stor iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med forordningerne om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.