Den generelle proces ved it-undersøgelser

Læs om den generelle proces ved it-undersøgelser

Nedenstående figur illustrer den ofte anvendte proces i forbindelse med Finanstilsynet it-undersøgelser. Såfremt det vurderes hensigtsmæssigt, kan der med virksomheden aftales mindre justeringen i fremgangsmåden. Finanstilsynet lægger vægt på at skabe dialog med virksomheden tidligt i processen for derved at få drøftet spørgsmål og uklarheder, således at it-undersøgelsen kan gennemføres med tilfredshed for begge parter, baseret på en klar og gennemsigtig proces.