FATF advarsel om terrorgruppen ISIL

Finanstilsynet skal henlede opmærksomheden på, at Financial Action Task Force (FATF) på plenarmødet i oktober 2014 har vedtaget en erklæring mod terrorgruppen Islamiske Stat Irak og Levanten (ISIL).  

Se FATF’s erklæring her

FATF udtrykker i erklæringen bekymring over omfanget af midler frembragt af og leveret til ISIL og fremhæver betydningen af overholdelse af internationale standarder om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i bestræbelserne på at forhindre ISIL’s adgang til finansielle systemer.