Regler og publikationer

Her finder du links til regler og publikationer om EMIR

EMIR

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) trådte i kraft 16. august 2012.

Se forordningen på Kommissionens hjemmeside:

EMIR på dansk

EMIR på engelsk

Kommissionens reguleringsmæssige delegerede retsakter

Kommissionens reguleringsmæssige delegerede retsakter (EU) Nr. 148/2013 til 153/2013 af 19. december 2012 om udbygning af EMIR blev publiceret i EU-tidende den 23. februar 2013 og trådte i kraft den 15. marts 2013.

Se de reguleringsmæssige delegerede retsakter på Kommissionens hjemmeside:

Regulatory technical standards on capital requirements for central counterparties (pdf)

Regulatory technical standards on requirements for central counterparties (pdf)

Regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (pdf)

Regulatory technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Regulatory technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository (pdf)

Regulatory technical standards specifying the data to be published and made available by trade repositories and operational standards for aggregating, comparing and accessing the data (pdf)

Gennemførselsmæssige delegerede retsakter

Kommissionens gennemførelsesmæssige delegerede retsakter (EU) Nr. 1247/2012 til 1249/2012 om udbygning af EMIR blev publiceret i EU-tidende den 21. december 2012.

Se de gennemførelsesmæssige delegerede retsakter på Kommissionens hjemmeside om derivater:

Implementing technical standards on requirements for central counterparties (pdf)

Implementing technical standards on the minimum details of the data to be reported to trade repositories (pdf)

Implementing technical standards specifying the details of the application for registration as a trade repository (pdf)

Finanstilsynet har udstedt bekendtgørelse om straf for overtrædelse af EMIR-forordningen. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2013 og er tilgængelig på Retsinformation

Tilsynskollegier for centrale modparter

ESMA har udstedt retningslinjer og anbefalinger for skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-tilsynskollegier. Retningslinjerne definerer den skriftlige aftale, som en CCP’s nationale kompetente myndighed bør foreslå, som led i dens oprettelse af et tilsynskollegium i medfør af EMIR artikel 18 og som medlemmerne af tilsynskollegiet bør tiltræde forud for deres deltagelse i sådanne kollegier’.

Guidelines and Recommendations (PDF)

Risikoreduktionsteknikker for OTC derivater som ikke cleares centralt

EBA, EIOPA og ESMA har sendt et udkast til tekniske standarder om risikoreducerende teknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP i høring. Udkastet er udarbejdet med hjemmel i EMIR-forordningen.  Udkastet fastsættes blandt andet krav for udveksling af sikkerhedsstillelse for bilateralt clearede OTC-derivathandler.

Udkast til tekniske standarder om risikoreducerende teknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP