Skadesforsikringsselskaber: Statistisk materiale 2013

Samlet regneark med alle tabeller og bilag (xls)

Kapitel 1 - Sektortal

 • Tabel 1.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 1.2 Aktiver
 • Tabel 1.3 Passiver
 • Tabel 1.4 Bruttopræmieindtægter fordelt på brancher
 • Tabel 1.5 Bruttoerstatningsudgifter fordelt på brancher
 • Tabel 1.6 Bruttopræmieindtægter fordelt på brancher, heraf udenlandsk forretning
 • Tabel 1.7 Bruttoerstatningsudgifter fordelt på brancher, heraf udenlandsk forretning
 • Tabel 1.8 Præmieindtægter f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 1.9 Erstatningsudgifter f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 1.10 Bruttopræmiehensættelser fordelt på brancher
 • Tabel 1.11 Bruttoerstatningshensættelser fordelt på brancher
 • Tabel 1.12 Præmiehensættelser f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 1.13 Erstatningshensættelser f.e.r. fordelt på brancher
 • Tabel 1.14 Specifikation af renter, udbytter og kursreguleringer
 • Tabel 1.15 Kapitalandele og investeringsforenings andele fordelt efter notering m.v.
 • Tabel 1.16 Obligationer m.v. fordelt efter udsteder
 • Tabel 1.17 Specifikation af forsikringsteknisk rente og forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r.
 • Tabel 1.18 Personaleudgifter og revisionsudgifter m.v.
 • Tabel 1.19 Direkte udenlandsk forretning - bruttopræmieindtægter

Kapitel 2 - Enkeltregnskaber - Resultatopgørelse

 • Tabel 2.1 Resultatopgørelse
 • Bilag 2 Register over skadeforsikringsselskaber

Kapitel 3 - Enkeltregnskaber - Balancer

 • Tabel 3.1 Aktiver
 • Tabel 3.2 Passiver

Kapitel 4 - Enkeltregnskaber - Branchefordeling

 • Tabel 4.1 Bruttopræmieindtægter
 • Tabel 4.2 Bruttoerstatningsudgifter

Kapitel 5 - Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

 • Tabel 5.1 Resultatopgørelse
 • Tabel 5.2 Aktiver
 • Tabel 5.3 Passiver

Kapitel 6 - English translation

 • Bilag 6.1 English translation of the texts of tables 2 - 4