Finanstilsynet offentliggør i dag rapport om dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor

Finanstilsynets vision i Strategi 2025 er, at virksomheder og borgere har berettiget tillid til det finansielle system. Der skal f.eks. være tillid til, at virksomhederne behandler data på en ordentlig måde.

Kontakt

Chefkonsulent

Camilla Neuenschwander
33 55 82 12
cne@ftnet.dk

Fuldmægtig

Maja Alicia Petersen
61 82 88 05
maa@ftnet.dk

Formålet med rapporten er at give alle virksomheder i den finansielle sektor værktøjer og inspiration til overvejelser, som de kan gøre sig, når og hvis de ønsker at arbejde med dataetik. Hensigten er ikke at indføre nye krav til virksomhederne.

Rapporten indeholder eksempler på dilemmaer, der illustrerer nogle af de afvejninger, virksomhederne med fordel kan foretage i forbindelse med databehandling. Derudover indeholder rapporten syv værktøjer, disse virksomheder kan anvende, hvis de vil arbejde med dataetik.
                                                 
Finanstilsynet har foretaget en offentlig høring af rapporten og har i den forbindelse modtaget mange gode input og forslag til ændringer fra sektoren. Alle høringssvar kan findes på Høringsportalen.

Finanstilsynet vil revidere rapporten, hvis markedsudviklingen eller lovgivningen tilsiger det. 

Rapporten bliver oversat til engelsk og vil kunne findes her sammen med den danske version og på den engelske del af hjemmesiden. Finanstilsynet sender en nyhedsmail ud, når dette er sket.

Hent rapporten.