Rente til beregning af sparekassereserven og enkelte realkreditinstitutters fondsreserve

Ved opgørelsen af sparekassereserven og fondsreserven i enkelte realkreditinstitutter (§§ 213 og 221 i lov om finansiel virksomhed) er der indlagt en bestemmelse, som tager udgangspunkt i en bestemt rente.

Værd at vide

Finanstilsynet offentliggør renten to gange årligt - 1. januar og 1. juli

Værd at vide

I  foråret 2010 blev kursgevinstloven ændret, sådan at reglen for mindsterente blev ophævet. Nasdaq OMX Copenhagen A/S har meddelt, at de ikke vil fortsætte med offentliggøre mindsterenten.

Ved beregning af reserver i sparekasser og reservefonde i enkelte realkreditinstitutter skal formlen fra bekendtgørelsen og angivet her på siden anvendes.

Referencerenten og beregningen fastlægges på følgende måde:

 • Stk. 2. Referencerenten tager udgangspunkt i en rentesats opgjort som gennemsnit af den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.
 • Stk. 3. Gennemsnitsrenten efter stk. 2 ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint.

Beregningseksempel:

For perioden 31. juli 2023 - 29. december 2023 var den gennemsnitlige obligationsrente før beskatning af samtlige (total) obligationer med en restløbetid på under 3 år 1,97 pct.
 
• 1,97 pct. *7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint = 1 pct.
 

 

 

 

 

Referencerente til beregning af reserver i sparekasser og reservefonde i enkelte realkreditinstitutter

Referencerenten

 
 • For perioden 1. januar 2024 - 30. juni 2024 er renten:1 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2023 - 31. december 2023 er renten 1 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2023 er renten 1 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2022 - 31. december 2022 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2022 - 30. juni 2022 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021 er renten 0 pct. p.a. 
 
 • For perioden 1. juli 2020 - 31. december 2020 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2019 - 31. december 2019 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2019 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2018 - 31. december 2018 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 er renten:
   0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2017 - 31. december 2017 er renten:
   0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2016 – 30.juni 2016 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2015 - 31. december 2015 er renten:
  0 pct. p.a.
  
 • For perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2014 - 31. december 2014 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2014 - 30. juni 2014 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013 er renten:
  0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2012 - 31. december 2012 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2012 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2011 - 31. december 2011 er renten:
  1 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2011 - 30. juni 2011 er renten:
  1 pct. p.a.