Rente til beregning af reserver

Fra 1. januar 2011 skal der anvendes en ny rente, som er baseret på en anden beregningsmetode end mindsterenten.

Værd at vide

Finanstilsynet forventer at offentliggøre renten 2 gange årligt.

Værd at vide

I  foråret 2010 blev kursgevinstloven ændret, sådan at reglen for mindsterente blev ophævet. Nasdaq OMX Copenhagen A/S har meddelt, at de ikke vil fortsætte med offentliggøre mindsterenten.

Ved beregning af reserver i sparekasser og reservefonde i enkelte realkreditinstitutter skal formlen fra bekendtgørelsen og angivet her på siden anvendes.

Ved opgørelsen af sparekassereserven og fondsreserven i enkelte realkreditinstitutter (§§ 213 og 221 i lov om finansiel virksomhed) er der indlagt en bestemmelse, som tager udgangspunkt i en bestemt rente.

Tidligere anvendtes mindsterenten, men fra 1. januar 2011 skal der anvendes en ny rente, som er baseret på en anden formel end mindsterenten.

Referencerenten og beregningen fastlægges på følgende måde:

 • Stk. 2. Referencerenten tager udgangspunkt i en rentesats opgjort som gennemsnit af den af Nasdaq OMX Copenhagen A/S ved udgangen af hver måned offentliggjorte gennemsnitsobligationsrente før beskatning af samtlige obligationer med en restløbetid på under 3 år.
 • Stk. 3. Gennemsnitsrenten efter stk. 2 ganges med 7/8 og nedrundes til nærmeste hele antal procentpoint.

 

 

Referencerente til beregning af reserver i sparekasser og reservefonde i enkelte realkreditinstitutter

Referencerenten

 • For perioden 1. januar 2011 - 30. juni 2011 er renten:
  1 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2011 - 31. december 2011 er renten:
  1 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2012 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2012 - 31. december 2012 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2013 - 30. juni 2013 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2013 - 31. december 2013 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2014 - 30. juni 2014 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2014 - 31. december 2014 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2015 - 30. juni 2015 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2015 - 31. december 2015 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2016 – 30.juni 2016 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2016 - 31. december 2016 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2017 - 30. juni 2017 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2017 - 31. december 2017 er renten:
   0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2018 er renten:
   0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2018 - 31. december 2018 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2019 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2019 - 31. december 2019 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. juli 2020 - 31. december 2020 er renten:
  0 pct. p.a.
 • For perioden 1. januar 2021 - 30. juni 2021 er renten 0 pct. p.a. 
 
 • For perioden 1. juli 2021 - 31. december 2021 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2022 - 30. juni 2022 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2022 - 31. december 2022 er renten 0 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2023 er renten 1 pct. p.a.
 
 • For perioden 1. juli 2023 - 31. december 2023 er renten 1 pct. p.a.

 

Beregningseksempel til referencerente

Beregningseksempel

29. oktober 2010 var den gennemsnitlige obligationsrente før beskatning af samtlige (total) obligationer med en restløbetid på under 3 år 1,48 pct.

 • 1,48 pct. *7/8 og nedrundet til nærmeste hele antal procentpoint = 1 pct.