Levetidsmodel

Model for tilsyn med levetidsforudsætninger.

Kontakt

Vicekontorchef

Jens Henrik Myllerup Laursen
33 55 83 98
jhl@ftnet.dk

Specialkonsulent

Line Houmøller Olesen
41 93 35 72
lho@ftnet.dk

Finanstilsynet har indført benchmarks for den observerede nuværende dødelighed og de forventede fremtidige levetidsforbedringer, som levetidsforudsætningerne i livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser (herefter selskaber) skal sammenlignes med. Formålet er for det første at sikre, at selskaberne har tilstrækkelige hensættelser set i forhold til deres forpligtelser og for det andet at udligne ubegrundede forskelle i selskabernes levetidsforudsætninger. Det vil skabe lige konkurrencevilkår for branchen. Levetidsmodellen sikrer, at de forsikrede som gruppe selv sparer op til deres egne pensioner.

Benchmark for levetidsforudsætninger

Finanstilsynets benchmark for den observerede nuværende dødelighed 2016 har form af fastsatte dødsintensiteter for alle aldre og fastsættes separat for kvinder og mænd.

Finanstilsynets benchmark for de forventede fremtidige levetidsforbedringer 2016 består af en fastsat årlig procentuel reduktion af dødsintensiteten for alle aldre og fastsættes separat for kvinder og mænd.

Til brug for den statistiske analyse skal selskaberne anvende benchmarks for den observerede nuværende dødelighed for tidsperioden 2012-2016. Benchmarks for denne periode findes i følgende regneark.

  

Beskrivelse

  

Nyheder

Finanstilsynet har d. 22. september 2017 sendt breve til alle livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt firmapensionskasser.

Se også