Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Forsikringsklasse I:

Af indskud op til 44.500 kr. betales 5,0% i omkostningsfradrag på indskudstidspunktet. Af indskudsandele mellem 44.500 kr. og 500.000 kr. betales 3,5% og af andele udover 500.000 kr. betales 2,0%. Såfremt indskuddet udgør mindst 1.000.000 kr. betales 2,0% af hele indskuddet.

Sidst ændret: 24. november 2008