Diskonteringssatser ved måling af forsikringsforpligtelser til risikostyring

Diskonteringssatser til måling af forsikringsforpligtelser for forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser

Værd at vide

EIOPA har den 14. august 2018 offentliggjort en opdateret tekniske beskrivelse af udregningen af volatilitetsjusteringen til den risikofrie rentekurve for den danske krone og Danmark. Finanstilsynets orientering til selskaberne om ændringerne i den tekniske beskrivelse kan hentes her.

Værd at vide

I tilfælde af, at diskonteringsrentekurven ikke er opdateret inden kl. 15 en given bankdag, benyttes senest offentliggjorte kurve, med mindre andet fremgår af en ”Værd at vide”-boks på siden.

Værd at vide

Fra og med 5. januar 2016 offentliggør Finanstilsynet dagligt en diskonteringsrentekurve til risikostyringsformål. Diskonteringsrentekurven tager udgangspunkt i den Solvens II diskonteringsrentekurve, der beregnes og offentliggøres månedligt af EIOPA, men der foretages en række simplifikationer i forhold til denne.

Finanstilsynet undersøger muligheden for at gøre beregningen af diskonteringskurven mere præcis så denne ligger tættere på den af EIOPA beregnede og offentliggjorte diskonteringsrentekurve. Forsikring & Pension er inddraget i denne proces.

Finanstilsynet beregner og offentliggør alle bankdage en diskonteringsrentekurve til risikostyrings-formål. Der er tale om en kurve, der udgøres af to komponenter: En basisdiskonteringsrentekurve og en dertilhørende volatilitetsjustering.

Beregningen af både basisdiskonteringsrentekurven og volatilitetsjusteringen tager udgangspunkt i den af EIOPA offentliggjorte tekniske dokumentation for beregning af en risikofri rentekurve og dertilhørende volatilitetsjustering. Basisdiskonteringskurven regnes direkte ud fra EIOPA’s tekniske beskrivelse, mens der i beregning af volatilitetesjusteringen benyttes flere simplifikationer. En nærmere beskrivelse findes i den tekniske beskrivelse nedenfor.  

• Se diskonteringsrentekurven her (xlxs)
 Se teknisk beskrivelse af diskonteringsrentekurven her (pdf)
• Se excelark der illustrerer beregningen af volatilitetsjusteringen her (xlsm)

Finanstilsynet påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som forsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser eller tredje mand måtte opleve som følge af fejl i den offentliggjorte diskonteringsrentekurve, uanset om disse måtte opstå som følge af datafejl, beregningsfejl eller andre fejl. Desuden påtager Finanstilsynet sig ikke ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af forsinkelser i offentliggørelsen, uklarhed vedrørende diskonteringsrentekurvens anvendelse eller andre årsager.

Øvrige hidtidigt anvendte diskonteringsrentekurver offentliggøres frem til og med 30. december 2015 under historisk oversigt.