Markedsudviklingen i 2018 for skadesforsikringsselskaber

De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2018 et resultat før skat på 7,1 mia. kr., hvilket var et fald på 37 pct. i forhold til året før.

Den 10. januar 2020 er der foretaget en rettelse i markedsudviklingsartiklen 2018 for skadesforsikring. Rettelsen knytter sig til figur 4, hvor benævnelserne er korrigerede. 

 

Tilbagegangen skyldtes primært et negativt investeringsresultat på -0,6 mia. kr., hvor der året før var overskud på 3,5 mia. kr. På trods af det faldende resultat var skadesforsikringsselskaberne i stand til at præstere en egenkapitalforrentning efter skat på 11,1 pct. mod 17,9 pct. i 2017.

 

Finanstilsynet gennemførte i løbet af 2018 en række inspektioner, hvor fokus først og fremmest var på den agentbaserede grænseoverskridende forretningsmodel. Finanstilsynet havde også fokus på selskaber, hvis resultater igennem en årrække havde været så dårlige, at Finanstilsynet havde behov for at vurdere, om forretningsmodellen fortsat var holdbar.

 

I 2018 gik Alpha Insurance og Qudos Insurance konkurs. Begge selskaber havde den agentbaserede grænseoverskridende forretningsmodel, hvorfor Finanstilsynet fortsat har et særligt fokus på denne forretningsmodel.

Læs hele artiklen: Markedsudviklingen i 2018 for skadesforsikringsselskaber