Halvårsartikel 2017 for pengeinstitutter

Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber.

Det går godt for de danske pengeinstitutter, der fortsætter med at præstere gode regnskabsresultater. Sektorens samlede overskud for første halvår 2017 steg med 40 pct. sammenlignet med første halvår 2016. Overskuddet er nu højere end op til den seneste finansielle krise. De senere års øgede overskud har især været drevet af færre nedskrivninger, der alene det seneste år faldt med knap 2 mia. kr. I første halvår 2017 resulterede de samlede udgiftsførte nedskrivninger i tilbageførsler på 281 mio. kr. Det store overskud i første halvår 2017 var dog først og fremmest drevet af en markant stigning i kursreguleringer, der er steget fra 0,7 mia. kr. til 9,0 mia. kr. Niveauet for kursregulering i første halvår 2017 er godt dobbelt så højt som det historiske gennemsnit.

På trods af et øget overskud er sektorens samlede basisindtjening før kursregulering og nedskrivninger på udlån faldet siden 2014 og endte i første halvår 2017 på 9,5 mia. kr. Pengeinstitutterne opnåede højere nettogebyrindtægter som følge af de senere års stigende gebyrer og aktivitet, men de blev modsvaret af lavere nettorenteindtægter. De samlede nettorente- og nettogebyrindtægter er dermed faldet. Den store stigning i overskuddet for første halvår 2017 skal derfor ses i lyset af de markante stigninger for kursregulering.

Læs hele artiklen her.