Direktionen

Finanstilsynets direktion

  Direktør

              
Jesper Berg tiltrådte i oktober 2015 som direktør for Finanstilsynet. Han var fra 2010-2015 ansat i Nykreditkoncernen, blandt andet som bankdirektør i Nykredit Bank. Han havde på koncernbasis ansvar for regulering og rating.            

Jesper Berg arbejdede tidligere i en årrække i Danmarks Nationalbank, blandt andet som chef for afdelingen for  finansiel stabilitet, handelsafdelingen og betalingsformidlingskontoret.Fra 2000-2004 var han chef for ECB’s afdeling for kapitalmarkedsforhold og finansielle strukturer, og som sådan er han den dansker, der har siddet tættest på den pengepolitiske beslutningsproces i ECB. Fra 1988-1991 var han økonom i IMF.

Jesper Berg er cand.polit. og har en MBA fra IMD. Han er forfatter til flere bøger, herunder Finansernes Fald, der udkom i 2009.

 

 

 

Øvrig direktion

 

Kristian Vie Madsen tiltrådte som vicedirektør i 2011 og har ansvaret for tilsynet med pengeinstitutter, realkreditinstitutter, IT-inspektion, økonomisk statistik, international markedskontakt, funding, likviditet og SIFI-analyse. 

Før sin udnævnelse til vicedirektør var Kristian Vie Madsen fra 2007-2011 kontorchef i Finanstilsynet og fra 2005-2007 kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Kristian Vie Madsen er uddannet økonom (cand. scient. oecon. fra Aarhus Universitet). 

 

 

 

 

Carsten Brogaard tiltrådte 1. januar 2018 som vicedirektør med ansvar for tilsynet med skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

 

Han kom til Finanstilsynet i 2011 som kontorchef for tilsynet med tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Han har tidligere arbejdet i Nordea-koncernen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet.

 

Carsten Brogaard er cand. oecon. fra Aarhus Universitet.