Samarbejdsaftale med SØIK

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

Aftalen har til formål at fastlægge rammerne for et godt samarbejde mellem FT og SØIK med henblik på at sikre effektiv retsforfølgelse af overtrædelser af den finansielle lovgivning, herunder at fastlægge de overordnede rammer for:

  • samarbejdet om opklaring og strafforfølgelse af overtrædelser af den finansielle lovgivning,
  • understøttelse af FT's tilsyn og anvendelse af administrative bødeforelæg, og
  • løbende udveksling af viden og erfaring med henblik på at sikre og fastholde et højt fagligt niveau og en effektiv sagsbehandling.

Læs hele samarbejdsaftalen her.