Advarsel mod DFM Asset Management

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at DFM Asset Management uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen 1 Robinson road; Singapore 039190. Selskabets hjemmeside er http://www.dfmasset.com/

DFM Asset Management har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.