Advarsel mod virtuelle valutaer (bitcoin m.fl.)

ADVARSEL

Kontakt

Fintech Hotline


33 55 84 00 (09:30 - 11:30 og 12:30 --14:30)
fintech@ftnet.dk

Den europæiske banktilsynsmyndighed EBA har udsendt en advarsel til forbrugere mod virtuelle valutaer, herunder bitcoin. Finanstilsynet bakker op om advarslen.

EBA gør i sin advarsel forbrugerne opmærksomme på, at der er række risici forbundet med at købe, sælge og eje virtuelle valutaer:

  • Du risikerer at miste din virtuelle valuta på en handelsplads.
  • Du risikerer, at virtuel valuta bliver stjålet fra din elektroniske tegnebog.
  • Du har ingen sikkerhed for, at du også fremover kan bruge virtuel valuta som betalingsmiddel, eller at du kan veksle tilbage til reel valuta.
  • Værdien af dine virtuelle valutaer kan ændre sig meget hurtigt og kan i princippet falde til nul.
  • Virtuelle valutaer kan blive misbrugt til kriminalitet.
  • Køb og salg af virtuelle valutaer kan have skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Bitcoin har i den senere tid været genstand for betydelig medieopmærksomhed. Der foreligger ikke offentlige data om udbredelsen eller omfanget af handelen med Bitcoin og andre virtuelle valutaer i Danmark.

Finanstilsynet har vurderet, at virtuel valuta ikke er omfattet af den gældende finansielle regulering i Danmark. Finanstilsynet har således i et konkret tilfælde godkendt, at et selskab ikke skal have tilladelse for at kunne etablere sig her i landet med henblik på at drive virksomhed med veksling af reel valuta mod såkaldt virtuel valuta, herunder bl.a. bitcoin, og vice versa.

Som baggrund for afgørelsen har Finanstilsynet vurderet, at aktiviteten hverken kunne betragtes som udstedelse af elektroniske penge, udbud af betalingstjenester, valutaveksling, modtagelse af indlån eller fondsmæglervirksomhed, og at aktiviteten derfor ikke er omfattet af den finansielle regulering.

Baggrundsinformation om virtuelle valutaer

Virtuelle valutaer er en form for uregulerede elektroniske penge, som i modsætning til reelle penge ikke er udstedt og garanteret af en centralbank, og som i visse tilfælde kan anvendes som betalingsmiddel.

Virtuelle valutaer er opstået i mange forskellige former, først i forbindelse med on-line spillevirksomhed og i sociale netværk. Senere har virtuelle valutaer udviklet sig til at blive anvendt som alternativ til reel valuta.

Bitcoin er den mest udbredte virtuelle valuta, men også LiteCoin, ZeroCoin og Linden Dollars kan nævnes bl.a. de mere kendte.

Bitcoin veksles i dag med reel valuta og accepteres som betalingsmiddel i stadigt stigende omfang, både on-line og off-line i den almindelige økonomi ved køb af varer og tjenesteydelser.

Links

EBA warning on virtual currencies-embargoed.pdf (379KB)

Press release - EBA warning on virtual currencies-embargoed.pdf (343KB)