Advarsel mod Boyd Capital Partners

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Boyd Capital Partners uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen Asia Pacific Centre, 8 Wyndham Street, Central and Western, Hong Kong Island, Hong Kong. Selskabet hjemmeside er http://www.boydcapitalpartners.com/.

Boyd Capital Partners har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.

Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.