Advarsel mod Global Reach Asset Management

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Global Reach Asset Management uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser i Danmark. Selskabet har angiveligt adressen 28/F ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong. Selskabet hjemmeside er http://www.globalreachassetmanagement.com/.

Global Reach Asset Management har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.