Advarsel mod Corolla Financial

ADVARSEL

Finanstilsynet har fået oplyst, at Corolla Financial uopfordret har tilbudt at formidle finansielle tjenesteydelser. Selskabet har angiveligt adresse både på Yebisu Garden Place Tower, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo i Japan samt på Gran Via de les Corts, 08007 Barcelona i Spanien. Selskabet har hjemmesiden http://www.corollafinancial.com/.

Corolla Financial har ikke tilladelse til i Danmark at tilbyde tjenesteydelser omfattet af lov om finansiel virksomhed. Selskabet er ikke under tilsyn af Finanstilsynet.
  
Selskabet er ikke notificeret over for Danmark af udenlandske tilsynsmyndigheder.

I databasen "Virksomheder under tilsyn" kan du se, hvilke selskaber der har lov til at tilbyde finansielle tjenesteydelser i Danmark.