Europæiske retningslinjer om udsteders adgang til at udsætte offentliggørelse af intern viden er opdateret

Udstedere, der er kreditinstitutter, skal være opmærksomme på, at ESMA har opdateret MAR-retningslinjerne om udsættelse af offentliggørelse af intern viden. De inkluderer nu kreditinstitutters interaktioner med tilsynsmyndighederne i forhold til institutternes kapitalgrundlag. De nye retningslinjer gælder fra den 13. juni 2022.

De opdaterede retningslinjer indeholder tilføjelser til listen over de mulige tilfælde, hvor offentliggørelse af intern viden sandsynligvis vil skade udstederens legitime interesser. Der er tilføjet to nye retningslinjer, der handler om, at udstedere, der er kreditinstitutter, skal tage stilling til, om deres individuelle solvensbehov og deres vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag udgør intern viden.

Legitime interesser

Til listen over tilfælde, hvor offentliggørelse af intern viden sandsynligvis vil skade udstederens legitime interesser er der tilføjet to situationer.

Den første er, hvor udstederen, der er et kreditinstitut, der er underlagt CRR, har truffet beslutning om f.eks. at indfri eller reducere kapitalinstrumenter, men dette endnu ikke er godkendt af den kompetente myndighed. Udsteder vil her kunne udsætte offentliggørelsen af beslutningen.

Den anden er, hvor udstederen, der er et kreditinstitut, har modtaget Finanstilsynets udkast til brev med tilbagemelding om instituttets individuelle solvensbehov og vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag, men hvor dette ikke er endeligt endnu.

Det bemærkes, at udstederne kun kan udsætte offentliggørelse af intern viden, når alle betingelserne herfor er opfyldt. Se mere omkring udsættelsesadgangen for udsteder.

Kapitalkrav som intern viden

Det fremgår af retningslinjerne, at kreditinstitutters søjle 2-kapitalkrav, også kaldet det individuelle solvensbehov og i retningslinjerne omtalt som P2R, højst sandsynligt er egnet til at påvirke kursen, og udgangspunktet vil derfor være, at det udgør intern viden.

Det fremgår desuden af retningslinjerne, at kreditinstitutters vejledende niveau af yderligere kapitalgrundlag, i retningslinjerne omtalt som P2G (pillar 2 guidance), kan være egnet til at påvirke kursen.

Udstederne bør i forbindelse med vurderingen af, om P2R eller P2G udgør intern viden, verificere, at oplysningen også er ikke-offentlig, relateret til kreditinstituttet og af præcis karakter.

Læs om retningslinjerne.