Spørgsmål og svar om Solvens II, herunder indberetning

Finanstilsynet modtager løbende spørgsmål vedrørende regelsættet omkring Solvens II. For at sikre klarhed om Finanstilsynets praksis offentliggør Finanstilsynet nu løbende spørgsmål og svar om Solvens II.

Se planchesæt om hensættelser m.m. under Solvens II her.

Læs her: Anvendelse af fuld reprisning ved beregning af renterisiko

Læs her: Koncernens rådighed over tilknyttede selskabers anerkendte kapitalgrundlag.

Læs her: Tier 2 – Basiskapitalgrundlag – Faktorer, der benyttes til klassificeringen.

Læs her: Godkendelse af særlige bonushensættelser (type A) som tier 2-kapitalelement

 

Se også spørgsmål og svar på EIOPA’s hjemmeside her.

Se datoer for Finanstilsynets møder med sektoren om solvens II-indberetninger her.

Se brev om forberedende test af solvens II-indberetninger her.

Finanstilsynet inviterer til infomøde om praktisk håndtering af solvens II QRT-indberetninger. Læs mere her.

Se præsentation fra infomøde 16. december 2015 om praktisk håndtering af solvens II-indberetninger her.

Nationalbankens FIONA-system er nu klar til at modtage solvens II-testindberetninger med taksonomi-version 2.0.1. Læs mere om dette på dansk her og på engelsk her.

Nationalbankens FIONA system er nu klar til at modtage endelige solvens II indberetninger med taksonomi-version 2.0.1 (produktionsversion). Læs mere om dette på dansk her og på engelsk her.

Finanstilsynet har offentliggjort spørgsmål og svar til indberetninger under solvens II. Læs spørgsmål og svar version 10 her.