Solvens

Kravene til finansielle virksomheders solvens og minimumskapital er de vigtigste bestemmelser til sikring af indskydere, obligationsindehavere, forsikringstagere og øvrige kreditorers krav. Reglerne sikrer, at der er en kapital som en stødpude for kreditorernes krav.