SSM forordningen

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Forordning

Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.

Du kan finde retsakten på Eur-lex her.

Der laves ofte konsoliderede udgaver af retsakten, hvor ændringsforordninger eller –direktiver tilføjes til den oprindelige tekst. Såfremt der eksisterer en konsolideret udgave, findes den på Eur-lex under fanen ’Oplysninger om dokumentet’. Der henvises ikke til historiske retskilder.

Kort introduktion

Forordningen opretter den fælles tilsynsmekanisme, som består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale tilsynsmyndigheder, som et nyt system til at føre tilsyn med banker i euroområdet og andre deltagende EU-lande. Den fælles tilsynsmekanisme får ansvaret for tilsynet med de største banker i EU, mens ansvaret for de mellemstore og mindre mindre banker forbliver hos de nationale tilsynsmyndigheder.

Danmark deltager ikke i den fælles tilsynsmekansime.

Anvendelsesdato

Ikrafttrædelsesdato: 03/11/2013

Anvendelsesdato: 03/11/2013

Delegerede retsakter

De delegerede retsakter kan findes i EU’s interinstitutionelle register over delegerede retsakter.
Registret indeholder alle delegerede retsakter som er planlagt vedtaget efter december 2017, men har også en begrænset mængde fra perioden før december 2017. Hvis en delegeret retsakt ikke kan findes i registret, kan den i stedet fremsøges på den relevante ESA’s hjemmeside (EBA, EIOPA og ESMA).

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.

ESA retningslinjer

For at sikre en effektiv og ensartet anvendelse af EU’s finansielle lovgivning, kan ESA’erne udgive retningslinjer, der præciserer hvordan lovgivningen bør anvendes af tilsynsmyndigheder og finansielle virksomheder.

Når ESA'erne udgiver en retningslinje skal Finanstilsynet meddele enten EBA, EIOPA eller ESMA, om man vælger at efterleve hele eller dele af retningslinjen og anvender den danske sprogversion i tilsynsarbejdet. 

Udstedte retningslinjer kan du finde i faktaboksen øverst på siden.