Regnskabsdirektivet

ESA retningslinjer

Find skemaet.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2022/2464 af 14. december 2022 om ændring af forordning (EU) nr. 537/2014, direktiv 2004/109/EF, direktiv 2006/43/EF og direktiv 2013/34/EU for så vidt angår virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)

Links

Dansk: Publications Office (europa.eu)

Engelsk: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN

Bemyndigelse (level 2 og 3)

N/A

 

Kort introduktion 

Direktivet ændrer i reglerne for offentliggørelse af ikke-finansiel rapportering således, at der fremover skal rapporteres om bæredygtighedsrelaterede information, navnlig for de større virksomheder og børsnoterede SMV’er. Direktivet fastlægger en række krav til indholdet i standarder for information såvel som krav til rådgivnings-  og revisionsroller ifm. den oplyste information. Forventningen er at stille tilstrækkelig information til rådighed for investorer og brugere af information til at kunne tage hensyn til bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder. 

 

Anvendelsesdato 

Ikrafttrædelsesdato: 13. januar 2023

Anvendelsesdato (Gennemførselsdato/implementeringsfrist): 6. juli 2024, dog art. 4 fra 1. januar 2024