Hvad er MAR?

Her kan du få en generel introduktion til MAR.

Markedsmisbrugsforordningen forkortes MAR. MAR erstatter markedsmisbrugsdirektivet jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug), der er gennemført i dansk ret i lov om værdipapirhandel m.v. 

 

Som følge af, at en forordningen har direkte virkning, vil MAR få direkte virkning i alle EU-lande. Der er imidlertid dele af MAR, der kræver gennemførelse i national lovgivning, og som er gennemført ved lov nr. 632 af 8. juni 2016. Se link til vedtaget lovforslag her.

 

Med MAR skabes der mere ensartede og stærkere rammer for imødegåelse af markedsmisbrug på de finansielle markeder. Efter MAR forstås markedsmisbrug som insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og markedsmanipulation (sidstnævnte også tidligere kendt som kursmanipulation). På denne temaside vil vi løbende holde alle opdateret, så vi forhåbentlig kan hjælpe med afklaring om reglerne.